BONKI / Känslokort

315,00 kr

Känslokort, samtalskort framtagna med leg. psykolog för att motverka barns psykiska ohälsa.

KÄNSLOKORT "JAG I MIG" - (från 3år uppåt)

Det kan verkligen vara svårt att förstå hur någon annan har det inombords.
Särskilt en liten person som inte hittat alla ord än. Fantasi och nyfikenhet väcks med hjälp av omsorgsfullt illustrerade kort som beskriver en känsla eller situation.
Asken innehåller 21 kort som är framtagna för att passa barns emotionella utveckling från 3-4 år och uppåt, men går lika bra att använda som vuxen med en partner eller vän.

21 högkvalitativa kort
På varje kort är en unik känsla representerad
Till varje känsla finns frågor utformade av leg. psykolog & språkvetare
Korten är illustrerade för att väcka nyfikenhet & fantasi
Främjar medkänsla och självkänsla
Stora och lätta att hantera (A6)
Kan användas från 3 år och hela livet.

_____________________________________________________________

KÄNSLOKORT "JAG MED ANDRA" - (från 6år uppåt)

Omkring sex års åldern börjar barnet reflektera över att även andra människor har känslor. I den här åldern kan det vara vanligt att tiden går till att lösa konflikter med barn. Andra teman kan kretsa omkring hur man lär sitt barn att självreglera sina egna känslor. Tankar omkring andras känslor och hur de påverkar mig kan vara svåra att sortera. Känslokort 2 innehåller 21 kort som tar upp just dessa ämnen.

21 högkvalitativa kort
På varje kort finns en unik situation representerad
Till varje situation finns frågor utformade av leg. psykolog och leg. psykoterapeut.
Korten är illustrerade för att väcka nyfikenhet & fantasi
Främjar självkänsla & empati
Stora och lätta att hantera (A6)
Kan användas från 6 år och hela livet.

___________________________________________________________

KÄNSLOKORT "JAG I VÄRLDEN" - (från 12år uppåt)

När barn växer, växer även deras värld.
Jag i världen innehåller 20 kort med teman som reflekterar den stora världen som barnet kliver in i, så som roller, psykisk ohälsa, social media och bekräftelse.
För att stötta barn i att kunna navigera denna svåra terräng och stärka självkänslan har vi tagit fram korten tillsammans med leg.psykolog och psykoterapeut Ida Welbourn.

När en hel värld öppnar sig är det lätt att känna sig liten och hantera detta genom att sluta in sig. Genom ärliga samtal med ditt barn om denna komplexitet är du en förebild och ett gott exempel för hur känslor kan hanteras och verbaliseras.
Det vi inte kan verbalisera kan vi inte bearbeta, så din roll som vuxen att få barn att prata är viktig. Utöver teman, innehåller korten situationer som ni kan reflektera omkring. Att inte enbart ställa direkta frågor kan göra det lättare för en liten person att öppna sig. Lägg ut korten och låt barnet välja det kort som känns rätt just idag.
Ett annat sätt att använda korten är att helt enkelt välja en situation som passar i ett sammanhang och prata utifrån det.

20 högkvalitativa kort
På varje kort finns en unik situation representerad
Till varje situation finns frågor utformade av leg. psykolog och leg. psykoterapeut.
Korten är illustrerade för att väcka nyfikenhet & fantasi
Främjar självkänsla & empati
Stora och lätta att hantera (A6)
Kan användas från 12 år och hela livet.

Share