NATURENS RÄTTIGHETER - Att skapa fred med jorden

280,00 kr

NATURENS RÄTTIGHETER - Att skapa fred med jorden: Ekopedagogik och juridik som hållbar samhällspraktik
Nikolas Berg, Ingrid Berg och Martin Hultman.
ordinarie pris 280 kr

Efter att den första upplagan sålt slut satsar förlaget på en ny upplaga av boken ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden”.

"Vi är glada över att förlaget Roos & Tegnér har tagit detta beslut, det är en viktig bok med ett viktigt budskap i de utmanande omställningstider vi lever i. Dessutom kommer beskedet samtidigt som ett internationellt förlag vill ge ut boken på engelska, berättar Chalmer-forskaren Martin Hultman som skrivit boken tillsammans med ekopedagogerna Ingrid Berg och Nikolas Berg."

Hultman beskriver hur boken bearbetats inför nya upplagan:

"Vi har kompletterat boken med den senaste utvecklingen på området. Vi skriver om Sametingets beslut att ställa sig bakom deklarationen om Moder jord rättigheter, och hur det inspirerade Svenska Kyrkan till ett beslut att studera frågan. Vi ger också bakgrunden till att LO och arbetarrörelsen nu ställer sig bakom kravet på att livsmiljöförstörelse ska kriminaliseras i en ekocidlagstiftning. Plus det senaste på den internationella arenan. Dessutom har vi lyft fram och vässat det gedigna källmaterialet."

Hultman förklarar hur boken både speglar ekorättsrörelsen och de bakomliggande juridiska tankarna, hur idén kan bidra till systemskifte och vilka lärprocesser som behövs för att den ska bli verklighet:

"Naturens rättigheter är en ny vision för hållbarhet som påverkar alla samhällsområden. Inom exempelvis ekonomin hjälper den till att korrigera systemfel och möjliggöra verkligt cirkulära ekonomier där vi kan samarbeta med jordens ekosystem istället för att dominera dem. Boken bygger på ekopedagogik, en jordcentrerad rättighetspedagogik som stärker människor i att vara ekorättsambassadörer och medskapare av en hållbar kultur. Det är just kopplingen mellan ekopedagogik och naturens rättigheter som gör boken intressant även internationellt, avslutar Martin Hultman."

Ingrid Berg berättar om hur boken under året har hjälpt till att sprida idén över landet:

"Med boken har vi velat sprida en berättelse om en hållbar och fredlig relation till jorden, som många medskapar. En berättelse i både ord och bilder, för både hjärta och hjärna. Under året har boken synts och hörts i media, exempelvis i Kulturnyheterna på SvT och i P1 Naturmorgon där man kallade den ”Jobbig, viktig men också härlig.” Vi har värmts av många inspirerande läsarkommentarer och spontana studiecirklar som har startats. I samverkan med Världskulturmuséerna har vi tagit fram ett webbaserat skolmaterial om naturens rättigheter baserat på boken. Tillsammans med Chalmers tar vi nu nästa steg och utvecklar studiematerial."

Källa: Naturensrattigheter.se

Share